Loading...

Welcome to S.S. Spring

โรงงาน เอส.เอส.สปริง จำกัด เป็นผู้ผลิต ออกแบบ และให้บริการรับทำสปริงทุกประเภท ตั้งแต่ 0.4 ถึง 5.0 มิลลิเมตร ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่อง CNC และรับผลิตแผ่นสปริงลาน รับผลิตสปริงตามตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งปั้มโลหะตามรูปแบบชิ้นงาน ด้วยราคาที่ย่อมเยา ด้วยฝีมือปราณีต ส่งงานตรงต่อเวลาผลิตโดยช่างผู้ชำนาญงานในด้านลวดสปริงโดยเฉพาะ สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นในการม้วนโลหะของงานแต่ละชิ้น จึงได้ขนาดที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ตามลักษณะงานที่ต้องการ…..

Best Production

Video Presentation

SS SPRING Spring Preview 1
SS SPRING Spring Preview 2
SS SPRING Spring Preview 3
SS SPRING Spring Preview 4

สปริงเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหรือแม้แต่ตัวเครื่องจักรเองก็ยังมีสปริงเป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งเราแยกสปริงออกเป็นชนิดต่างๆ ได้แก่ สปริงชนิดกด คือ สปริงที่รับน้ำหนัก หรือเพื่อลดแรงกระแทก จะมีการหดตัวเมื่อได้รับแรงกดหรือแรงกระแทก สปริงชนิดดึง คือ สปริงที่รับความต้านทานของแรงดึงและมีความยืดตัวเมื่อมีแรงดึง สปริงชนิดดัดและดีด คือ สปริงที่รับแรงกระทำในแนวเส้นรอบวง สปริงชนิดดัน คือ สปริงที่ต้องการการต้านทานของแรงกดหรือแรงดัน ดังนั้นเราผลิตสปริงที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตามลักษณะการใช้งาน โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตทุกขั้นตอน


บริษัท เอส.เอส. สปริง จำกัดขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการผลิตสปริงเพื่อใช้งานสำหรับเครื่องจักรหรือสินค้าของท่าน ทางบริษัทฯมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพในการรักษาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาคุณภาพสินค้า เครื่องจักร บุคคลากร ให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป …..